close
Menüyü Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

SATICI : TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres             : Kuruçeşme Mah. Ahmet Adnan Saygun Cd. No:83 Beşiktaş/İstanbul

Telefon           : 444 08 78 

Fax                  : 0 212 225 85 30

E-Posta           : info@trtmarket.com

KEP Adresi    : ………………

Mersis No       : 0879003286700011

ALICI: ………………………………………………………………………..(Kısaca "ALICI” olarak anılacaktır)

Adres              :

Telefon           :

E-Posta           :

 2.TANIMLAR

2.1. İnternet Sitesi: Alıcıların SATICI tarafından satışa sunulan ürünlerin belirlenen satış bedeli üzerinden satın alınmasına imkân veren, SATICI’ya ait https://www.trtmarket.com/ alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitelerini ve TRT Market IOS ve Android mobil uygulamalarını ifade eder.

2.2. Satıcı: TRT Market, bedeli karşılığında uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu malların satımını (SATICI’ya ait internet sitesi aracılığıyla, mobil ortamlarda vs.) yapan tüzel kişidir.

2.3. Alıcı: İşbu sözleşmedeki şartları ve sitedeki kural ve yasakları kabul ederek, SATICI’ya ait sitedeki ürünlerden bir veya birden fazlasından bedeli karşılığında satın alan, SATICI’nın ön gördüğü her türlü yöntem ve tekniği kullanarak uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla (SATICI’ya ait internet sitesi veya mobil ortamlar vasıtasıyla) yasal mevzuata uygun olarak sunduğu malları satın alan gerçek veya tüzel kişilerdir.

2.4. Üye: İnternet Sitesi’ne kayıt olarak hesap oluşturan gerçek kişileri ifade etmektedir. Üye olmak için hiçbir yükümlülük altına girilmemekte olup, üyeler diledikleri zaman üyeliklerini sonlandırabilirler.

 1. SÖZLEŞME KONUSU VE SİPARİŞ İŞLEM AŞAMASI

3.1.Bu Sözleşme, : 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışları kapsamakta olup, ALICI'nın İnternet Sitesi üzerinden SATICI tarafından satılan ve işbu sözleşmenin 4. Maddesinde ayrıntıları verilen ürünler, mallara ilişkin ("Ürün/Ürünler") sipariş vermesi, bu Sözleşme ile doğacak olan bedeli ve vergi vb. kanundan kaynaklanan yükümlülükleri ödemeyi üstlenerek satın alması ve ürünlerin ALICI'ya satışı-teslimi noktasında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

3.2.ALICI, SATICI’nın isim, unvan, adres, telefon, e-posta ve diğer iletişim bilgileri, satış konusu ürünün temel özellikleri, içeriği, vergiler ve kanundan kaynaklanan diğer yükümlülükler ile birlikte satış fiyatı, ödeme şekli, cayma hakkının kapsamı, bu hakkın nasıl kullanılacağı ve şartları, şikayet için yetkili merci vb. hususlarda açık, anlaşılır ve net olarak ve elektronik ortama uygun bir şekilde bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri teyit ettikten sonra siparişi verdiğini işbu Sözleşme hükümleri uyarınca kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. SATICI’ya ait İnternet Sitesinde yer alan tüm açıklamalar, üyelik sözleşmesi, KVKK sözleşmesi, çerez politikası, cayma, garanti ve iade koşulları, mesafeli satış sözleşmesi, gizlilik politikası ve aydınlatma metni, kullanım koşulları ve ALICI tarafın vermiş olduğu ürün siparişi sonrası düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarını oluşturmaktadır.

3.4. ALICI, satın almak/sipariş vermek üzere seçtiği ürünleri, Ürün Sepetine ekleyecek, siparişi tamamlama sekmesini seçerek teslimat/fatura bilgilerini doldurma sayfasına yönlendirilecektir. Bu bilgilerin doldurulması üzerine, ALICI tarafından ödeme yöntemi seçilecek ve bilgileri doldurulacaktır. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra işbu sözleşme ALICI tarafından çevrimiçi (online) olarak okunacak ve onaylanacak/imzalanacaktır. ALICI, en son aşama olarak ödeme işlemine onay verecek olup ödeme onayı ile birlikte satın alma/sipariş işlemi tamamlanmış olacaktır.

4.SATIN ALINAN ÜRÜN:

ALICI tarafından siparişi verilen Ürünlere ilişkin ayrıntılar, satış bedeli, ödeme bilgileri ve teslimat bilgileri aşağıda belirtilmektedir;

Ürün adı

Renk ve beden

Ürün adedi

Birim Fiyatı

Toplam fiyat

 

 

 

 

 

Kullanılan hediye çeki / kupon toplamı

Sipariş işlem ve gönderim-kargo ücretleri

SİPARİŞ ÖDEME TOPLAMI (KDV Dâhil)

 

5.ÖDEME (TAHSİLAT) BİLGİLERİ

5.1. ALICI tarafından seçilebilecek ödeme vasıtaları şunlardır;

 • Kredi Kartı(Sanal POS veya SATICI tarafından belirlenen Ödeme Kuruluşu Aracılığıyla)

ALICI tarafından seçilen Ödeme Şekli-Aracı :……….
Kart Tipi :
Kart Numarası :
Ödeme:
Taksit/TekÇekim :
Toplam Tutar :

5.2.ALICI'nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün henüz teslim edilmediyse Ürün'ü teslim etmeyebilir.

5.3.Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, bu durum ALICI’ya yazılı olarak bildirilecek olup, bu durumda ALICI, bildirim üzerine en geç 3 gün içinde ürün bedelini yeniden gönderecek, aksi halde ürün ALICI tarafından SATICI'ya iade edilecektir. Ürün bedelinin ödenmemesi ALICI'nın bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI, ürün iadesini kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını icra takibine konu edebilir, bu konuda dava ve diğer yasal başvuru haklarını kullanabilir.

5.4.ALICI'nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dâhil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkânlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkânlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini defaten veya bölümler halinde tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değil, peşin satıştır.

5.5.ALICI'nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilecektir.

6.TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

6.1. ALICI tarafından bildirilen teslimat bilgileri aşağıdaki şekildedir;

Adı, Soyadı/ Unvanı   : 

Adres                          :

Telefon                       :

E-Posta                       :

Fatura Bilgileri           :

6.2.Sözleşme konusu Ürün, yasal 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile ALICI'ya veya İnternet Sitesi'nde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa işbu sözleşmede belirtilen esaslarda teslim edilecektir.

6.3.SATICI, Ürünler'i, anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI'nın Ürünü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.

6.4.SATICI, Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde ALICI'yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir malı tedarik edebilir ve bu durumda Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemek konusunda serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

6.5. SATICI, Kargo Firmasının taşımadan kaynaklanan sorumluluklarını ve hızlı teslimat yükümlülüklerini üstlenmemekte ve bu konuda ALICI’ya herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

6.6.Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI'ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve İNTERNET SİTESİ'nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI'ya yansıtmayabilir.

6.7.Ürünlerin teslimatı anında ALICI'nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır.

6.8.Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan zararlar ve giderler ALICI'ya ait olacaktır.

6.9.ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

6.10. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın, pandemi gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.


 1. ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

7.1. ALICI’nın satın aldığı ürünlerin, satın aldığı tarihten sonra kampanyaya girmesi sebebiyle, SATICI’dan herhangi bir ücret, bedel farkı iadesi talep etmesi mümkün değildir.

 

 

 1. SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

8.1. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, İnternet Sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla İnternet Sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI'dan herhangi bir hak ve/veya alacak iddiasında bulunamaz.

8.2. SATICI’nın İnternet Sitesinde yer alan ve reklam amaçlı veya başka sitelere girişe izin verilmesine yönelik konulmuş olan linklerin, ALICI veya 3. şahıslar tarafından ziyaret edilmesi nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI bu maddede değinilen sitelerin içeriğinin güvenilirliği konusunda hiçbir taahhütte bulunmadığı gibi, siteyi ziyaret etmeleri sebebiyle üyelerin ve üçüncü kişilerin karşılaşacakları olumsuz sonuçlardan da sorumlu tutulamaz.

8.3. ALICI tarafından SATICI’ya aksi yönde beyanda bulunulmadığı sürece ve elektronik haberleşme izninin alınması kaydıyla, ALICI’ya e-posta, SMS vs. elektronik haberleşme araçlarıyla iletiler gönderilebilecektir.

8.4. SATICI’nın işini, ticari ortaklığını ve İnternet Sitesi alan adını değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı ile yürütmeye hakkı vardır. SATICI’nın bu faaliyetleri farklı bir sitede icra etmesi durumunda, ALICI işbu sözleşmede yer alan tüm maddelerin yeni sitede de uygulanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9.ALICI'YA YAPILAN ÖNEMLİ BİLDİRİMLER:

9.1. ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından İnternet Sitesi üzerinden kurulması, sipariş ve ödeme aşamalarından önce İnternet Sitesi'nin ilgili sayfaları ve bölümlerinde yer alan tüm genel-özel açıklamaları, işbu Sözleşmede yer alan hükümleri, aşağıda yer alan açıklamaları gördüğünü, okuduğunu ve anladığını kabul ve teyit eder.

9.1.1. SATICI'nın unvanının TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgilerinin https://www.trtmarket.com/iletisim linkinde yer aldığını,

9.1.2. Ürün(ler)'in İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamalarının işbu sözleşmenin 3.4. maddesindeki gibi olduğu ve yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemlerin ürünler kargoya verilmeden önce değişikliklerin müşteri hizmetlerine bildirilmesi şeklinde olduğunu ,

9.1.3.SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, çerez politikası, veri kullanımı-işleme ve ALICI'ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI'ya verdiği izinler, ALICI'nın kanuni hakları, SATICI'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usullerinin https://www.trtmarket.com/cerez-politikasi , https://www.trtmarket.com/cayma-garanti-iade-kosulari , https://www.trtmarket.com/gizlilik-politikasi-ve-aydinlatma-metni , https://www.trtmarket.com/trt-web-siteleri-kullanim-kosullari linklerinde belirtildiği şekilde olduğunu,

9.1.4. Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamalarının işbu sözleşmede belirtildiği gibi olduğunu,

9.1.5. Sözleşme konusu Ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dâhil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dâhil olmak üzere ALICI'nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),

9.1.6. Ürüler'in ALICI'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgilerini,

9.1.7. Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgileri, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumluluklarını,

9.1.8. ALICI'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer malların listesini,

9.1.9. ALICI'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI'nın cayma hakkını kaybedeceğini,

9.1.10. Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceğini ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağını, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI'ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceğini,

9.1.11. Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceğini ve ilgili tüm mali hususları (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında varsa ALICI tarafından puan kupon vb. faydalara ilişkin yapılabilecek indirim ve mahsuplar dâhil),

9.1.12. ALICI'nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar her hâlükârda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacağını,

9.1.13. Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceğini, SATICI'nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceğini,

9.1.14. Uyuşmazlık hallerinde ALICI'nın SATICI'ya şikâyetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceğini,

9.1.15. ALICI’nın 18 yaşından küçük olması halinde sözleşmenin onayının ALICI adına velisi veya vasisi tarafından yapılması gerekmekte olup, İnternet Sitesi üzerinden yapılan satışların bu şekilde gerçekleştiği kabul edilecektir. SATICI’nın, sözleşmenin onayının veli veya vasi tarafından yapıldığına ilişkin herhangi bir araştırma yükümlülüğü bulunmamakta olup, yetkisiz kişilerce onaylanan sözleşmelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu doğmayacağını.

10.CAYMA HAKKI VE SÖZLEŞMENİN FESHİ YA DA İPTALİ

10.1.ALICI Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir. İşbu sözleşmenin 10.11. madde hükmü saklıdır.

10.2.Cayma hakkı süresi, ALICI’nın (yahut ALICI adına 3. Kişinin) malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

10.3.Cayma hakkının kullanımının mümkün olduğu hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malın, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmaması sonucu meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılabilir.

10.4. Cayma hakkı bulunan hallerde ALICI, cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI'ya yöneltmelidir. Cayma Hakkı, yukarıda belirtilen iletişim adreslerine yahut https://www.trtmarket.com/uye-iade-formu-sayfasi  linki üzerinden iletilebilir. Cayma beyanının SATICI’ya ulaştırıldığına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI’ya aittir. ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren on dört gün içinde, ürünü, giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'nın yukarıdaki adresine göndermesi zorunludur.

10.5. Cayma halinde İnternet Sitesi’nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, ALICI Ürün'ü bulunduğu işbu Kargo Firmasının aynı ildeki herhangi bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde ALICI'dan masraf alınmaz. Başka bir kargo firmasından gönderilmesi halinde ayıplı mala ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

10.6.İade işleminde Ürün'ün, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde yer alan, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanmalıdır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadesi talepleri, bu noktada işlemin tüketici işlemi olmadığına dair haklar saklı kalmak üzere, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir).

10.7.Ürünün iade edileceği adres, SATICI adresi yahut iade için teslim olunan kargo firması adresidir.

10.8.İşbu sözleşme kapsamında belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, ürünlerin anlaşmalı kargo firmasına teslim edildiği tarihten itibaren 14 gün içinde, başka bir taşıyıcı ile iade edilmesi durumunda ise ürünlerin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, ürünlerin henüz teslim edilmemiş olması halinde ise cayma bildiriminin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün ALICI'ya teslim masrafları ALICI'ya, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ALICI’ya herhangi bir ek masraf ve yükümlülük getirmeden tek seferde iade edilecektir. Yine, sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde de, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, bu bedel azami 14 gün içinde ALICI'ya Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde tek seferde iade edilecektir. Örneğin Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, cayma, fesih veya iptal sonrasında aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasından sonra bu tutarın ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. Ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması durumunda, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamındaki kart çıkaran kuruluşlar; SATICI tarafından aktarılan tutarı, kendilerine ulaşmasını takiben kart hamilinin kullanılabilir limitine tek seferde ilave etmekle yükümlüdür.

10.9.SATICI'nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin SATICI'nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildiği hallere ilişkin ALICI’nın kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

10.10. ALICI'nın Ürünler'e ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile SATICI'nın ALICI'dan olan, ödül puanlarına ilişkin bulunanlar da dahil, akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları ile hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

10.11. Yasal düzenlemeler uyarınca aşağıda belirtilen mallara ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:

 1. a) ALICI'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dâhil),
 2. b) Kozmetik vb. mallar ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
 3. c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar (kozmetik, mayo, iç giyim vb.),

ç) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

 1. d) Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri,
 2. e) Elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,
 3. f) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
 4. g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
 5. h) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

11.ALICI'NIN SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BEDELİNİ ÖZEL İNDİRİM, KUPON, HEDİYE, PUAN VB. YÖNTEMLERİ KULLANARAK ÖDEDİĞİ HALLERDE UYGULANACAK ÖZEL ŞARTLAR

11.1.Bir Kurum veya Kuruluş ("Kuruluş”) ile, ALICI’ya, SATICI'ya ait İnternet Sitesi'nden yapılan alışverişlerde indirim kupon, puan, hediye vb. kazanılmasına imkan veren sözleşme yapılmış olması halinde, ALICI, SATICI'nın söz konusu anlaşması ve keza kendisinin anılan Kuruluş ile yaptığı sözleşmenin gereği olarak bu Sözleşme konusu alışverişi sebebi ile öyle bir ödül puanı, kupon, hediye veya indirim vb. fayda kazanmış ise, işbu Sözleşme'den cayılması ve sair suretle feshi/sipariş iptali ile ALICI'ya bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde, ALICI tarafından bu Sözleşme konusu satın alma ile kazanılmış ödül puanları, kuponlar, indirimler, hediyeler ve benzerlerinin tutarı (parasal değeri) ALICI'dan geri alınacak veya ALICI’ya iade edilecek bedelden mahsup edilecektir. Yine, ALICI’ya tanınan "kargo bedava” "belli bir bedel üzerindeki alışverişlerde belli oranlarda indirim”gibi kampanyalar kapsamında yapılan faydalar yahut bu faydalara ilişkin bedeller de iade sonrasında koşulların artık sağlanmaması halinde geri alınacak veya ALICI’ya iade edilecek bedelden mahsup edilecek yahut yapılan iadelerde dikkate bu husus alınacaktır.

11.2.ALICI tarafından herhangi bir surette haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda, söz konusu ödül puanlarının parasal değeri-tutarı SATICI tarafından ALICI'dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil olunabilecektir. Yine, SATICI tarafından ALICI’ya hediye olarak verilen mallar açısından da ALICI’nın bu kazanımını hile ile veya haksız olarak sağladığının anlaşılması halinde, söz konusu hediye malların puanlarının parasal değeri-tutarı SATICI tarafından ALICI'dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil olunabilecektir.

11.3.Ödül puanı ve benzerlerinin kazanım ve kullanım işlemleri ile ilgili diğer hususlar, söz konusu Kuruluş ile ALICI ve SATICI arasındaki anlaşma-sözleşmelerin hükümlerine tabi olup, ilgili hallerde SATICI, gerek burada, gerek anılan sözleşme-anlaşmalarda belirli tüm hak-yetkileri ALICI ve kuruluş nezdinde kullanabilir, ilgili işlemleri belirtilen Kuruluş ve/veya aynı sistemdeki diğer işyerleri adına ve/veya hesabına da yapabilir.

11.4.Kullanılan ödül puanları, hediye çekleri vb. kazandırmaların harcanması sonrasında bunların iadesi hiçbir surette talep edilmez.

11.5.SATICI, ALICI ile yukarıda anılan Kuruluşlar arasındaki ihtilaflar ile bunların herhangi maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir.

 

12.ALICI’NIN DİĞER HAKLARI

12.1.ALICI, Ürün ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini, Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI’ya ait iletişim kanalları vasıtasıyla sözlü veya yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir.

12.2.ALICI, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu Bilgilendirmelere ve bu Sözleşme'ye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve bu metinleri inceleyebilir. Öte yandan, işbu bildirimler ve sözleşme SATICI nezdindeki sistemlerde üç yıl süre ile muhafaza edilecektir.

 

13.GÜVENLİK-GİZLİLİK

ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkânları ölçüsünde alınır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dâhil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI'ya aittir. ALICI tarafından işbu Sözleşmenin onaylanması ile birlikte okunup, hükümlerinin kabul edilmiş sayılacağı Gizlilik Sözleşmesine İnternet Sitesinde yer alan https://www.trtmarket.com/gizlilik-politikasi-ve-aydinlatma-metni linkinden ulaşabilirsiniz.

 

14.FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

14.1. İnternet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanım ile ilgili, ayrıca işbu Sözleşme ile sağlanan her türlü ürüne ilişkin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan tüm fikri haklar ve sınai haklar ile mülkiyet hakları SATICI'ya aittir.

 

15.ALICI'NIN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI - YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

15.1. Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir.

15.2. ALICI, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

15.3. ALICI, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (ve İnternet Sitesinde yer alan) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu Sözleşme'de yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün'ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, ALICI'nın SATICI'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

15.4. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanır.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

16.1. İşbu Sözleşme, ALICI tarafından Sözleşme’nin altında yer alan “Mesafeli Satış Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.” kutucuğunun tıklanıp, ALICI’nın bu kabul beyanının SATICI’nın kayıtlarına ulaşmasıyla ALICI ve SATICI arasında kurulduğu ve yürürlüğe girdiği kabul edilecektir.

 

ALICI                                               SATICI

 

 

EK

ÖRNEK CAYMA FORMU

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

Kime :

Satıcı              :TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres              :  TRT Genel Müdürlüğü Kuruçeşme Mahallesi, Ahmet Adnan Saygun Cd. No:83, 34347 Beşiktaş/İstanbul

Telefon           : 444 0 878

Fax                  :

E-Posta           : info@trtmarket.com

KEP Adresi    : trtgenelmudurlugu@hs01.kep.tr

Mersis No       : 0879003286700011

 

Bu formla aşağıdaki malların satışına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

Sipariş tarihi veya teslim tarihi      :

Cayma hakkına konu mal               :

Cayma hakkına konu malın bedeli:

Tüketicinin adı ve soyadı                :

Tüketicinin adresi                            :

Tüketicinin imzası                           :(Sadece kâğıt üzerinde gönderilmesi halinde)

Tarih                                                 :