close
Menüyü Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Cayma, Garanti ve İade Koşulları

CAYMA, GARANTİ ve İADE KOŞULLARI

Cayma hakkını kullanmak isteyen Tüketiciler, mesafeli satış sözleşmesi ile cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin satıcı tarafından bilgilendirildiklerini kabul ve beyan ederler.

Tüketici Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı bulunmayan durumlara dair yasal düzenlemeler saklıdır.

 

Cayma hakkı süresi, Tüketici’nin (yahut Tüketici adına 3. Kişinin) malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Tüketici’nin veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Tüketici’nin veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Tüketici’nin veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

 

Cayma hakkının kullanımının mümkün olduğu hallerde, ürünün ve ambalajının tahrip edilmeden, bozulmadan ve ürün kullanılmadan iadesi gerekir. Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmaması sonucu meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa Tüketici cayma hakkını kaybedebilir; Satıcı tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılabilir. Ayrıca Ürünün tekrar satılmasına mâni olacak ya da orijinalliğini bozacak şekilde, herhangi bir çizik, karalama, leke veya kullanıldığına dair bir iz bulunması ya da tadilat yapılmış olması gibi durumlarda iade ve değişim yapılamamaktadır.

 

Cayma hakkı bulunan hallerde Tüketici, cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde Satıcı'ya yöneltmelidir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim www.trtmarket.com internet sitesi üzerinden form doldurularak Tüketici’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde, ürünü, giderleri Tüketici’ye ait olmak üzere Satıcı'nın Ahmet Adnan Saygun Cad. No:83 Ulus-Beşiktaş/İSTANBUL adresine göndermesi zorunludur. Ürünün iade için teslim edileceği adres, doğrudan Satıcı adresi yahut iade için teslim olunan kargo firması adresidir. İade edilecek ürüne ilişkin www.trtmarket.com internet sitesinde yer alan iletişim formu veya telefon yoluyla irtibata geçerek önceden bildirimde bulunulması da gerekmektedir. İade bildiriminde bulunulmadan gönderilecek ürünler müşteriye geri gönderilecektir.

 

 

Cayma halinde Internet Sitesi’nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, Tüketici Ürün'ü bulunduğu işbu Kargo Firmasının aynı ildeki herhangi bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde Tüketici’den masraf alınmaz.

 

İade işleminde Ürün'ün, kutusu, ambalajı, varsa aksesuarları, garanti belgesi, varsa sertifikası, kullanım kılavuzu ve diğer tüm orjinal paket içeriğiyle birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, Tüketici tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde yer alan, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanmalıdır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, bu noktada işlemin Tüketici işlemi olmadığına dair haklar saklı kalmak üzere, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir).

 

İşbu sözleşme kapsamında belirtilen gereklerin Tüketici tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin Satıcı'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün Tüketici’ye teslim masrafları Tüketici’ye, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilecektir. Yine, sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde de, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, bu bedel azami 14 gün içinde Tüketici’ye Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilecektir. Örneğin Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Tüketici kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, cayma, fesih veya iptal sonrasında aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasından sonra bu tutarın Tüketici hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Tüketici olası gecikmeler için Satıcı'nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder (bankaların iadeyi Tüketici hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).

 

Satıcı'nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin Satıcı'nın edimini ifa etmemesinden ötürü Tüketici tarafından feshedildiği hallere ilişkin Tüketici’nin kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

 

Tüketici’nin Ürünler'e ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile Satıcı'nın Tüketici’den olan, ödül puanlarına ilişkin bulunanlar da dahil, akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları ile hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

 

Yasal düzenlemeler uyarınca aşağıda belirtilen mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:

a) Tüketici’nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, Tüketici siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dâhil),

b) Kozmetik vb. mallar ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

c) Kozmetik, mayo, iç giyim vb. gibi teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar,

d) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

e) Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri,

f) Elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve Tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,

f) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmetleri,

i) Tüketici onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler,

j) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile Tüketici’nin ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

TüketiciTüketiciTüketici

Garanti Belgesi Yönetmeliği ve İlgili mevzuat uyarınca garanti belgesi düzenlenerek satılması zorunlu ürünler için garanti belgesi düzenlenecektir ve bu belge ürün ile birlikte Tüketiciye gönderilecektir. Bu ürünlere ait garanti süresi malın Tüketiciye tesliminden itibaren 2 yıldır.

Ürünlerin garanti kapsamında olması için Satıcı dışında hiçbir kişi, Kurum, Kuruluş tarafından her ne şekilde olursa olsun tamirat, tadilat ve/veya işlem görmemiş olması gerekir. Bu şekilde bir müdahale, ürünü Satıcı’nın sağladığı garantinin kapsamından çıkarır.

Kullanım hataları sonucu ortaya çıkan arızlar garanti kapsamında değerlendirilmemektedir. Arızlarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 11/2 ve 11/3 maddesinde belirtilen raporla belirlenir.

Değişim yapılan ürünlerde garanti süresi satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Tüketici, ürünü garanti belgesi ve kullanım koşullarına uygun şekilde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünün yanlış kullanımından kaynaklı hatalar ve ürüne kasten zarar verilmesi garanti kapsamı dışındadır. Ürün garanti belgesi ve kullanım koşullarında yer alan direktiflere aykırı hareket edilerek ürüne zarar verilmesi halinde bu zarar Garanti kapsamında giderilmez.

Siparişlerin teslimat sırasında sevk irsaliyesi ile karşılaştırılarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Kargo paketinde veya ürünlerde eksik, hasar ya da hata tespit edilmesi durumunda kargo yetkilisine tutanak tutturarak paketin teslim alınmaması gerekir. Bunun üzerine Satıcı’ya yapılacak bildirimler üzerine gerekli incelemeler sonucu en kısa sürede tarafınıza ulaşılacaktır.